Kun haluat kartuttaa aineellista hyvinvointiasi, 80 % tuloksista perustuu psykologiaan, loput 20 % on tekniikkaa. Näin kiteytti seminaarissaan Anthony Robbins, yksi maailman johtavista business-valmentajista. Saman väittämän voi helposti laajentaa kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Kun haluat vaikutuksia, tee vaikutus.

Huomaan pyöritteleväni säännöllisesti samoja peruskysymyksiä keskustellessani yritysten johdon kanssa palkitsemisen kehittämisestä. Tilauksen ja tarpeen tyydytyksen välillä on kuilu. Helsingin Sanomien (8.3.2014) mukaan ”dip­lo­mi-in­si­nöö­rin kou­lu­tus on ti­las­to­jen mu­kaan yk­si par­hais­ta kei­nois­ta ede­tä ylim­pään joh­toon”. Harmi vaan että johtamisesta 80 % on psykologiaa ja 20 % tekniikkaa.

Palkitsemisjärjestelmän kannustavista vaikutuksista 80 % synnytetään rakennusvaiheessa. Jos palkitsemisjärjestelmä toteutetaan pelkästään teknisenä operaationa, käteen jää 20 % sen kannustavasta potentiaalista. Toimivassa järjestelmässä sen rakentamiseen kuluvista resursseista 80 % kohdistuu prosessiin, jonka aikana ihmiset innostetaan asialle. Motivaatio ja tekemisen tonus nousee uusiin sfääreihin, kun tavoitteita ja merkityksiä työstetään yhdessä. Sivutuotteena tekeminen myös tulosmatriisin ulkopuolella saa uutta nostetta. Rusinana pohjalla, matriisiin päätyy oikeita asioita.

Mr Robbins teki kuten opetti. Teknisesti seminaarin anti olisi ollut tiivistettävissä 10 tuntiin. Sen sijaan muistiinpantavan lisukkeena tarjoiltiin 40 tuntia elävöittäviä tarinoita sekä mentaalisia, sosiaalisia ja kineettisiä harjoituksia. Menestyksen reseptistä leivottiin yhdessä komea kakku, joka syötiin viimeiseen muruun.

Strategiaprosessi, tavoitteiden konkretisointi ja saavutuksista palkitseminen voisi työyhteisöissä ansaita vastaavan huomion. Silloin olisimme Pareto-periaatteen mukaisesti kiinni asian ytimessä, olennaisimmassa 20 %:ssa, joka tuottaa 80 % tuloksista.

Saara Tarumo 27. maaliskuuta 2014