Yrityksissä ja työyhteisöissä on valtava määrä käyttämätöntä inhimillistä potentiaalia.

Missioni on houkutella se esiin tavalla, joka vahvistaa sekä ihmisten että yrityksen elinvoimaisuutta.

Yrityksissä ja työyhteisöissä on valtava määrä käyttämätöntä inhimillistä potentiaalia.

Missioni on houkutella se esiin tavalla, joka vahvistaa sekä ihmisten että yrityksen elinvoimaisuutta.

Yrityksissä ja työyhteisöissä on valtava määrä käyttämätöntä inhimillistä potentiaalia. Missioni on houkutella se esiin. Paras taloudellinen tulos ja kestävä elinvoimaisuus on seurausta merkityksellisestä, intohimoisesta tekemisestä, sekä keskittymisestä oikeisiin asioihin. Todellisia menestystarinoita syntyy, kun yrityksen ja yksilöiden tavoitteet vievät samaan suuntaan.

“Paras taloudellinen tulos ja kestävä elinvoimaisuus on seurausta merkityksellisestä, intohimoisesta tekemisestä, sekä oikeisiin asioihin keskittymisestä.”

Olen johdon konsultti ja ICF sertifioitu Business Coach. Aiemmin työurallani olen tarkastellut johtamisen ja palkitsemisen kehittämistä työmarkkinaedunvalvojan ja tutkijan näkökulmista. Kehittämisyhteistyötä olen tehnyt 2000-luvun alusta lähtien yli 70 yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiossa. Joukkoon mahtuu yhteisöjä ja aloja laidasta laitaan, esimerkkeinä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Cimcorp Oy, Porin kaupunki, Destia Oy, Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Vincit Oyj ja JCDecaux Finland Oy.

Toimeksiannot ovat vaihdelleet erilaisten palkkaus- ja palkkiomallien rakentamisesta johtajuuden ja tiimien toiminnan vahvistamiseen sekä organisaatioiden identiteetin, roolirakenteen ja toimintatapojen uudelleen muotoiluun. Yhteisenä nimittäjänä on tuottaa strategian edellyttämiä muutoksia ja luoda palkitsevia edellytyksiä yhteisöjen menestymiselle.

Koulutukseltani olen sosiologi, mikä näkyy lähestymistavoissani. Seuraan yhteiskunnallisia muutossuuntia ja pohdin, minkälaisia näkymiä ja mahdollisuuksia yrityksille avautuu. Näen suomalaisen työelämän rakenteissa, asenteissa ja toimintatavoissa reippaasti kasvuvaraa. Sisukkaan selviytyjän identiteetistä, protestanttisesta työetiikasta ja teollistumisen ajasta kumpuavat mallit kaipaavat tilalle työn merkityksen ja johtamisen uudelleenmäärittelyä. Tätä haastetta eivät kohtaa pelkästään johtajat ja esimiehet, vaan jokainen työtä tekevä.

“Sisukkaan selviytyjän identiteetistä, protestanttisesta työetiikasta ja teollistumisen ajasta kumpuavat mallit kaipaavat tilalle työn merkityksen ja johtamisen uudelleenmäärittelyä.”

Toisaalta olen kiinnostunut palkitsemisen sosiaali- ja yksilöpsykologisista vaikutusmekanismeista. Viimekädessä palkitseminen on aineetonta, koska se on tunne. Toisaalta se on aineellista ja mitattavaa, koska se on aivokemiaa. Pysyviä, organisaatioita eniten hyödyttäviä vaikutuksia palkitsemisella saadaan tuottamalla yhteisöllisyyttä vahvistavia, jaettuja kokemuksia. Vahva näkemykseni on, että yhteisöjen ja yksilöiden dynamiikasta löytyy samoja lainalaisuuksia. Myös yhteisöllä on sielu, mieli ja keho. Palkitsemisen vahvuudet ja kipukohdat löytyvät tutkimalla työyhteisön anatomiaa.

Viimekädessä palkitseminen on aineetonta, koska se on tunne. Toisaalta se on aineellista ja mitattavaa, koska se on aivokemiaa.

Työn lisäksi elämääni täyttävät poikani Eino ja Urho, muut tärkeät läheiseni sekä energiaa antavat harrastukset. Olen opetellut jättämään elämään myös tyhjää, tilaa uusille ideoille ja inspiraatiolle. Happy Company on lupaus asiakkaalle ja lupaus itselleni. Palkitsevaa elämää ja palkitsevaa työtä, innostumista, saavuttamista ja uudistumista.

Saara – LinkedIn
Saara – Facebook
Saara – Instagram

Ota yhteyttä.

SAARA TARUMO
etunimi.sukunimi[a]happycompany.fi
040 722 1693

Happy Company Oy
Y-tunnus 2520272-5
www.happycompany.fi

 

Yhteydenotto www-sivuilta

14 + 10 =