Ajat ei eivät vaadi johtajalta muuttumista, vaan vahvemmin itsekseen tulemista.