Mukaansa tempaava juoni ja käänteentekevät ratkaisut
kuljettavat yhteisöä eteenpäin.

Happy Company rakentaa yrityksen menestystarinaa haastamalla ajattelemaan toisin, katsomaan uudella tavalla, olemaan rohkea. Etsimään tekemisen merkitystä ja iloa.

Mukaansa tempaava juoni ja käänteentekevät ratkaisut kuljettavat eteenpäin.

Happy Company rakentaa yrityksen menestystarinaa haastamalla ajattelemaan toisin, katsomaan uudella tavalla, olemaan rohkea. Etsimään tekemisen merkitystä ja iloa.

Vallitseva tottumus ei ole totuus – toisinajattelu

Happy Company haastaa katselemaan vallitsevia ”totuuksia”, toimintatapoja ja ratkaisuja laatikon ulkopuolelta. Kysymys ”miksi” kyseenalaistaa ja herättää ajattelemaan. Olemme tapojemme ja tottumustemme vankeja. Mikä itsessämme tai yrityksessämme tuntuu oikealta ja viisaalta, saattaa ulkopuolelta paljastua tehottomaksi toimintatavaksi. Toisinpäin, yrityksen kulttuurissa saattaa piillä vahvuus joka tiedostettuna ja vahvistettuna nousee keskeiseksi erottumis- ja kilpailutekijäksi.

Mukavaa saa lisää menemällä epämukavuusalueelle – rohkeus

Rohkeus on arvoista haastavin. Mukavuusalueelle on helppo jäädä, sieltä poistuminen on epämukavaa. Suurimman riskin yritys kuitenkin ottaa, jos se ei haasta itseään. Varmat voitot eivät vie eteenpäin, ja paikallaan pysyminen tarkoittaa taantumista. Happy Company kannustaa valitsemaan toiminnan, oppimaan tai onnistumaan.

Kukoistava yritys syntyy kukoistavista ihmisistä – tekemisen merkitys ja ilo

Happy Company tekee asioita joihin uskoo, tekemisen ilosta. Näistä lähtökohdista jokaisella yrityksellä on mahdollisuus saada itsestään – eli ihmisistään – irti paras potentiaali. Vilpitön ja aito asialleen omistautuminen on tie, jossa ei voi hävitä.

Menestys on tarina ilman loppua – jatkuva kehittyminen

Menestystä ei voi saavuttaa, se on matka. Tavoitteet ovat välietappeja, niin myös visiot. Maailma ei ole koskaan valmis, ei myöskään ihminen tai yritys. Elämä ympärillämme muovautuu koko ajan uudelleen, liike on elämän edellytys, elämä on liikettä – myös liike-elämä.

Ota yhteyttä.

SAARA TARUMO
etunimi.sukunimi[a]happycompany.fi
040 722 1693

Happy Company Oy
Y-tunnus 2520272-5
www.happycompany.fi

Tietosuojaseloste

 

Yhteydenotto www-sivuilta

Henkilötietojen käsittely

10 + 8 =