Palkitsemisjärjestelmiä, johtamisen työkaluja, kulttuuria vahvistavia toimintamalleja.

Yhteistyön tavoitteena on tuottaa muutoksia, joita yrityksen tulevaisuus tarvitsee toteutuakseen.

Palkitsemisjärjestelmiä, johtamisen työkaluja ja kulttuuria vahvistavia toimintamalleja.

Yhteistyön tavoitteena on tuottaa muutoksia, joita yrityksen tulevaisuus tarvitsee toteutuakseen.

Kartoitus

Kartoitus tuottaa tiedon lisäksi tietoisuutta, vahvistaa identiteettiä ja luo valmiuksia muutokseen. Tapa jolla kehittämistä valmistellaan on näyttö tavasta johtaa, henkilöstön merkityksestä, tahdosta uusiutua.

Mihin yritys tähtää? Mitkä ovat keskeiset menestystekijät? Minkälaisen maaston yrityksen luonne ja kulttuuri muodostavat?
Miten ihmiset kokevat yrityksen, työnsä, yhteisönsä? Mikä heitä motivoi ja palkitsee? Mitä he arvostavat ja kaipaavat?

Parhaimmillaan yhteinen olevan äärelle pysähtyminen käynnistää jo itsessään prosessin jolla on syvällisiä vaikutuksia yrityksen toimintaan ja kulttuuriin. Ylhäältä alas tipautetut hyvätkin ideat sen sijaan jäävät helposti pintaan kellumaan.

 

 

Ratkaisuja

 • Johdon workshopit
 • Avainhenkilöhaastattelut
 • Pienryhmäkeskustelut
 • Henkilöstökyselyt
 • Havainnointimenetelmät
 • Olemassa olevan datan ja dokumentaation analyysi

Strategia

Jokainen yhteisö on ainoa lajiaan. Kehittämistoimien valintaan ja toteutukseen vaikuttavat tavoitteiden lisäksi yrityksen ominaislaatu ja resurssit.

Jos päämäärä on konkreettinen ratkaisu, kuten palkkausjärjestelmän uudistaminen tai palkkiomalli, voidaan reitti ja välietapit hahmotella jo alkuvaiheessa.

Usein päämäärä on tavoitetila. Yritys saattaa olla voimakkaassa muutoksessa. Tavoitteena voi olla herättää yhteisössä luottamusta, rohkeutta ja intoa. Tai luoda ihmisille edellytyksiä ja tilaa kasvaa ja mennä eteenpäin. Tällöin yhteistyöstä muodostuu tarina, joka hahmottuu luku kerrallaan.

Ratkaisuja

 • tavoitelähtöinen kehittäminen
 • käytäntölähtöinen kehittäminen
 • narratiivinen, vaiheittain hahmottuva toteutustapa
 • ennalta määritelty toteutustapa

Tulokset

Yhteistyön toisessa päässä voi häämöttää konkreettinen tuotos. Palkkausjärjestelmä, palkkiomalli tai muu johtamisen työkalu. Mikään näistä ei itsessään palkitse, ne ovat huolella suunniteltuja ja määriteltyjä mahdollisuuksia epäonnistua tai menestyä.

Palkitsemisessa on voimaa. Se voi olla huippusijoitus, järki-investointi, kankkulan kaivo tai askel harhaan. Yhdistämällä yrityksen ja ihmisten odotukset varmistetaan, että vaikutukset vievät oikeaan suuntaan. Yhtä oleellista kuin mitä systeemin sisälle rakennetaan, on mitä siinä sivussa tuotetaan.

Vahvistuuko kokemus meistä? Avautuuko innostavia näkymiä? Parantuvatko edellytykset osallistua ja vaikuttaa? Tehdä, luoda ja toteuttaa, itseään ja työtään? Mahdollistuuko saavuttaminen? Muuttuuko se lihaksi, todennetuiksi tuloksiksi ja palkkioiksi jotka palkitsevat? Jääkö tilaa uusiutua, kerätä energiaa, hakea uutta intoa?

Myönteisiä vastauksia voidaan erilaisten konkreettisten ratkaisujen ohella hakea erilaisista prosesseista. Ne voivat olla toimenpiteiden sarja tai yksittäisiä osallistavia interventioita, jotka vahvistavat palkitsevaa johtamista, kiinteyttävät yhteisöä, tuottavat innostavia oivalluksia ja käytäntöjä, tai yhteisiä määrittelyjä tavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. Myös tulosten ja palkkioiden palkitsevuus syntyy pitkälti jaetusta kokemuksesta, vuorovaikutuksen kautta.

Ratkaisuja

 • Palkkausjärjestelmät ja palkkapolitiikan suunnittelu
 • Palkitsemistavat ja palkkiomallit
 • Johtamisen ja esimiestyön toimintamallit, prosessit ja työkalut
 • Työyhteisön roolit, toimintamallit ja prosessit
 • Johdolle, esimiehille ja koko työyhteisölle suunnatut valmennukset ja työpajat

Ota yhteyttä.

SAARA TARUMO
etunimi.sukunimi[a]happycompany.fi
040 722 1693

Happy Company Oy
Y-tunnus 2520272-5
www.happycompany.fi

 

Yhteydenotto www-sivuilta

15 + 14 =