Muutoksia, joita yrityksen tulevaisuus
tarvitsee toteutuakseen.

Palkitsemisjärjestelmiä, kulttuuria uudistavia toimintamalleja, vaikuttavaa johtajuutta.

Muutoksia, joita yrityksen tulevaisuus tarvitsee toteutuakseen.

Palkitsemisjärjestelmiä, kulttuuria uudistavia toimintamalleja, vaikuttavaa johtajuutta.

Palkitsemisen työkalut

Palkitsemisessa on voimaa. Se voi olla huippusijoitus, järki-investointi, kankkulan kaivo tai askel harhaan. Osaavissa käsissä palkitseminen yhteensovittaa ja vie eteenpäin sekä strategiaa, että sen edellyttämää kulttuurista muutosta.

Parhaimmillaan yhteinen olevan äärelle pysähtyminen käynnistää jo itsessään prosessin jolla on syvällisiä vaikutuksia yrityksen toimintaan ja kulttuuriin. Ylhäältä alas tipautetut hyvätkin ideat sen sijaan jäävät helposti pintaan kellumaan.

Ratkaisuja

 • Yrityksen profiili ja strategia palkitsevana yhteisönä
 • Palkitsemisen kokonaisrakenne ja elementit
 • Rahapalkitsemisen kokonaisuus, palkka- ja palkkiomallit
 • Roolit, vaativuusprofiilit ja palkkarakenne
 • Roolien arvo-odotusten määrittely, itseohjautuvuuden johtaminen ja palkitseminen
 • Aineelliset ja aineettomat palkitsemistavat

Kulttuuria rakentavat toimintamallit

Kulttuuria uudistetaan tapa kerrallaan. Oleellista on tunnistaa vanhentuneet rutiinit, muotoilla muutosta tukevia uusia käytäntöjä, ja juurruttaa ne yhteisöön. 

Yhdenkin rutiinin muuttaminen voi saada aikaan myönteisen lumipalloefektin. Avainhenkilöt ovat avainasemassa. Muutos johtajan toimintatavoissa tekee tilaa muutokselle koko yhteisössä. 

Ratkaisuja

 • Yhteisön identiteetin kirkastaminen ja näkyväksi tekeminen
 • Arvojen määrittely, avaaminen ja todeksi tekeminen
 • Strategiaa ja kulttuuria tukeva toimintatapojen muotoilu
 • Pois oppiminen ja yhteisön tavoitteita palvelevien rutiinien harjoittelu
 • Yksilö-, ryhmä- ja tiimicoaching

Kasvu johtajana

Tapasi lähestyä maailmaa ohjautuu aiemmista kokemuksistasi käsin. Nähdäksesi laajemmin ja uudella tavalla sinun on haastettava uskomuksiasi ja asenteitasi.

Vaikuttava johtajuus rakentuu aidon olemuksesi ja luotaisten vahvuuksiesi ympärille. Tähdätessäsi johtajana täydellisyyden sijaan jatkuvaan kehittymiseen sallit kasvun myös muille. 

 

Ratkaisuja

Asiakkaita

Ota yhteyttä.

SAARA TARUMO
etunimi.sukunimi[a]happycompany.fi
040 722 1693

Happy Company Oy
Y-tunnus 2520272-5
www.happycompany.fi

Tietosuojaseloste

 

Yhteydenotto www-sivuilta

Henkilötietojen käsittely

1 + 5 =