Muutoksia, joita yrityksen tulevaisuus
tarvitsee toteutuakseen.

Palkitsemisjärjestelmiä, kulttuuria uudistavia toimintamalleja, vaikuttavaa johtajuutta.

Muutoksia, joita yrityksen tulevaisuus tarvitsee toteutuakseen.

Palkitsemisjärjestelmiä, kulttuuria uudistavia toimintamalleja, vaikuttavaa johtajuutta.

Palkitsemisen työkalut

Palkitsemisessa on voimaa. Se voi olla huippusijoitus, järki-investointi, kankkulan kaivo tai askel harhaan. Osaavissa käsissä palkitseminen yhteensovittaa ja vie eteenpäin sekä strategiaa, että sen edellyttämää kulttuurista muutosta.

Parhaimmillaan yhteinen olevan äärelle pysähtyminen käynnistää jo itsessään prosessin jolla on syvällisiä vaikutuksia yrityksen toimintaan ja kulttuuriin. Ylhäältä alas tipautetut hyvätkin ideat sen sijaan jäävät helposti pintaan kellumaan.

Ratkaisuja

 • Yrityksen profiili ja strategia palkitsevana yhteisönä
 • Palkitsemisen kokonaisrakenne ja elementit
 • Rahapalkitsemisen kokonaisuus, palkka- ja palkkiomallit
 • Roolit, vaativuusprofiilit ja palkkarakenne
 • Roolien arvo-odotusten määrittely, itseohjautuvuuden johtaminen ja palkitseminen
 • Aineelliset ja aineettomat palkitsemistavat

Kulttuuria rakentavat toimintamallit

Kulttuuria uudistetaan tapa kerrallaan. Oleellista on tunnistaa vanhentuneet rutiinit, muotoilla muutosta tukevia uusia käytäntöjä, ja juurruttaa ne yhteisöön. 

Yhdenkin rutiinin muuttaminen voi saada aikaan myönteisen lumipalloefektin. Avainhenkilöt ovat avainasemassa. Muutos johtajan toimintatavoissa tekee tilaa muutokselle koko yhteisössä. 

Ratkaisuja

 • Yhteisön identiteetin kirkastaminen ja näkyväksi tekeminen
 • Arvojen määrittely, avaaminen ja todeksi tekeminen
 • Strategiaa ja kulttuuria tukeva toimintatapojen muotoilu
 • Pois oppiminen ja yhteisön tavoitteita palvelevien rutiinien harjoittelu
 • Yksilö-, ryhmä- ja tiimicoaching

Kasvu johtajana

Tapamme lähestyä maailmaa ohjautuu aiemmista kokemuksistamme käsin. Nähdäksemme laajemmin ja uudella tavalla meidän on haastettava uskomuksiamme ja asenteitamme.

Vaikuttava johtajuus rakentuu syvimmän olemuksemme ja luotaisten vahvuuksiemme ympärille. Tähdätessämme johtajina täydellisyyden sijaan jatkuvaan kehittymiseen sallimme kasvun myös muille. 

 

Ratkaisuja

 • Johdon yksilö- ja tiimicoaching
 • Vahvuuksien kartoitus ja johtajaprofiilin kirkastaminen
 • Uskomusten murtaminen ja uudet ajattelumallit
 • Johtajuuden merkitykset ja tasapainoinen elämä
 • Paras Versioni Peliin™ -vaikuttajavalmennus

Ota yhteyttä.

SAARA TARUMO
etunimi.sukunimi[a]happycompany.fi
040 722 1693

Happy Company Oy
Y-tunnus 2520272-5
www.happycompany.fi

 

Yhteydenotto www-sivuilta

5 + 7 =