Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

Happy Company Oy
Y-tunnus 2520272-5
Ratakatu 14 as 2
28120 Pori

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriasioista vastaa ja rekisteriasioita hoitaa Happy Company Oy:n toimitusjohtaja Saara Tarumo, saara.tarumo[a]happycompany.fi, puh. 040 722 1693

Rekisterin nimi

Happy Companyn asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin henkilötietojen käyttö

Rekisterin ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoito, laskutus ja hallinnointi, kehittäminen ja analysointi sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toteuttamiin markkinointitoimiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tiedot, jotka on kerätty asiakassuhteen perustamisen tai ylläpidon yhteydessä, tai lomakkeilla www.happycompany.fi-verkkosivuston kautta. Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Asiakasorganisaation yhteyshenkilön/yhteyshenkilöiden tiedot: etunimi, sukunimi, tehtävänimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja Y-tunnus, laskutusyhteystiedot, yrityksen verkkosivujen osoite
  • Happy Company Oy:n www-sivuilla sijaitsevien yhteydenottolomakkeiden yhteydessä (potentiaalisen) asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilöä ja hänen edustamaansa organisaatiota koskevia tietoja voidaan kerätä julkisista tietolähteistä, kuten asiakasorganisaation omilta www-sivuilta.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta Happy Companyn ulkopuoliseen käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävän rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot säilytetään lukituissa paikoissa/tiloissa. Ainoastaan nimetyllä rekisterin asioita hoitavalla henkilöllä, sekä tarvittaessa hänen toimeksiannostaan Happy Companyn lukuun toimivan yrityksen nimetyllä henkilöllä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Happy Company asiakkaan ylläpitämien henkilörekisterien käsittelijänä

Mikäli asiakas ulkoistaa ylläpitämänsä henkilörekisterin käsittelyä Happy Company Oy:lle, laaditaan ulkoistuksesta toimeksiantavan organisaation käytännön sekä tietojen salassapitoa ja käsittelyä koskevaa lainsäädännön mukaiset sitoumukset ja sopimukset. Happy Company noudattaa asiakkaan ylläpitämien henkilörekisterien sisältämien henkilötietojen käsittelyssä edeltävässä kohdassa määriteltyjä rekisterin suojauksen käytäntöjä.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on tietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyys varmentamalla. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Happy Company kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

 

Evästeet

Ota yhteyttä.

SAARA TARUMO
etunimi.sukunimi[a]happycompany.fi
040 722 1693

Happy Company Oy
Y-tunnus 2520272-5
www.happycompany.fi

Tietosuojaseloste

 

Yhteydenotto www-sivuilta

Henkilötietojen käsittely

14 + 2 =